EECERA conferentie Talinn 2013

OOJK management en leiderschap

Net als bij gewone bedrijven zijn instellingen voor opvoeding en onderwijs geneigd zichzelf nogal serieus te nemen. Ze stellen daarom leidinggevenden aan.

Leidinggevenden hoeven, als ze het goed doen, zich niet te overwerken. Ze kunnen, volgens de heersende principes van het leiderschap, volstaan met authentiek te zijn, goed samen te werken en te delegeren (distributed leadership), anderen te motiveren en te inspireren en goed naar de klant te luisteren, teneinde voldoende klantwaarde te realiseren.

Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. In mensintensieve sectoren, zoals het onderwijs, de kinderopvang en de zorg, zijn de professionals volledig toegewijd aan de kinderen of de cliƫnten. En dat is maar goed ook. Hun productiviteit is enorm hoog, zeker in de kinderopvang en het onderwijs worden de medewerkers volledig paralel met de openingsuren ingeroosterd. Deze belasting laat weinig ruimte voor taken die het primair proces overstijgen; zelfs voor intervisie of bijscholing is dan weinig tijd.

Maar er is ook weinig tijd voor de organisatie en voor de ontwikkeling van het vak, buiten de muren van de eigen instelling. Beleidsmakers en managers vinden dat vaak jammer, ze staan er een beetje alleen voor. En ze moeten, soms meer dan ze lief is, gaan organiseren en managen. Zorgen dat de boel op rolletje sloopt. En daar gaat een boel tijd inzitten. Zoveel zelfs, dat het authentieke leiderschap er dan een beetje bij inschiet.

Als je er in slaagt om toch, samen met je professionals, een gezamenlijke cirkel van invloed tot stand te brengen en die te onderhouden, dan kunnen jullie als instellingsteam de ambities delen en heb je ‘best of both worlds’ : gedeeld leiderschap en management.

Zet maar open die ramen!