Over OOJK

Young child girl

‘Jonge Kinderen’ , dat komt na baby’s. Het zijn peuters en kleuters, tussen de twee-en-een-half en ongeveer 6 jaar.

Ze zijn net iets ouder dan nog jongere kinderen en ook weer net iets jonger dan de wat oudere kinderen. Ze kunnen meer, begrijpen meer en tegelijk ook nog lang niet alles.

Jonge kinderen zijn leermonsters. Ze worden van binnenuit gedreven om de wereld waarin ze leven te begrijpen. Dat doen ze door waar te nemen en de waarnemingen te vertalen naar een samenhangend beeld. Door te oefenen en te imiteren. Door vragen (veel!) te stellen en door eenvoudige redenaties op te zetten.

Wereldwijd is er een groeiende belangstelling voor het Jonge Kind. Misschien wel omdat we begrijpen dat ‘wie de jeugd heeft, de toekomst heeft’. Of  dat ‘jong geleerd, oud gedaan is’.

Wereldwijd zoeken wetenschappers, theoriemakers en praktijkmensen naar de goede opvoedkundige en onderwijskundige benadering voor het Jonge Kind. De trend dreigt echter te worden dat de schoolse omgeving, die ons allemaal zo vertrouwd is, als baken wordt gezien. Daar hebben veel mensen zorgen over.

Het is míjn passie om Onderwijs en Opvoeding aan het Jonge Kind te bezien vanuit de neuro-wetenschappelijke hoek. Die ‘hoek’ is minder beladen met visies en waarden, maar kunnen we over feiten beschikken die aloude mythes, zowel uit de pedagogische als d onderwijskundig hoek, te ontrafelen.

 

Leave a Reply