De breinontwikkeling van kinderen

Young child girl

Een enorme fascinatie, een liefde voor het leven: jonge kinderen! Ze zijn echt zoveel anders dan wij, grote mensen en zelfs anders dan hun iets oudere soortgenootjes. Jonge kinderen -ik noem ze jong tot een jaar of zes/zeven – ontwikkelen en leren meer dan ze ooit in hun leven nog zullen doen. Dat komt omdat de breinontwikkeling juist die eerste periode een niet te evenaren sprint maakt.

Bij de geboorte zijn er eerlijk gezegd nog maar een paar oer-functies, ik noem ze ‘vroege’ functies actief. Dat wil zeggen dat er al voldoende neuronen voor zijn aangemaakt, maar ook dat die samen een netwerk, een soort uitgebreide familie zijn gaan vormen. Zo’n neuraal netwerk is een voorwaarde om de functie, waarvoor ze in aanleg geschikt zijn (zoals ‘zien’ of ‘horen’) te kunnen gaan uitoefenen.

De eerste kinderjaren zijn nog lang niet alle functies actief, het hele brein heeft zo’n 23 jaar nodig om alles ‘aan de praat’ te krijgen!

Voor ons als volwassen is die kennis over de breinontwikkeling een enorme stimulans om zorg te drgaen voor een ‘rijke leeromgeving’. darmee bedoel ik niet een schoolse omgeving, maar een omgeving in brede zin, waar het brein de stimulansen uit kan halen om zich te ontwikkelen. Want dat gaat niet helemaal vanzelf. We weten uit experimenten met ratjes bijvoorbeeld dat, als zijn in een kooitje opgroeien zonder prikkels of spelletjes, dan hun brein onderontwikkeld blijft. Ook van kinderen die in bijzonder slechte omstandigheden opgroeien en/of die gedepriveerd blijven van ontwikkeling-stimuli, is bekend dat hun brein zich minder goed ontwikkelt en zelfs fysiek kleiner blijft. Gelukkig gaat het meestal goed en is er geen reden tot zorg, als je verantwoordelijk bent voor zo’n kleine uk. Maar wees je bewust van je waarde als opvoeder of leerkracht en leef daarna. Investeren in een jong kind is ┬áde beste investering die je kunt doen!