Leergang voor Directeuren/eigenaren Kinderopvang 2022, aanmelding studieblok 2 geopend.

De directeuren en vaak tegelijk eigenaren van relatief kleine organisaties -ook wel MKB aanbieders kinderopvang genoemd- nemen in de sector een bijzondere plaats in. Ze zijn vaak uit gedrevenheid met een vestiging begonnen en hebben ‘eigenhandig’ zichzelf en hun aanbod geprofessionaliseerd. Weinig tot geen stafmedewerkers, hands-on management, generalist en specialist tegelijk. Meer dan de helft van alle aanbieders valt in die doelgroep!
Uit mijn BKK tijd weet ik dat zij zich onderscheiden door een ‘warme’ inzet, persoonlijke visie maar ook door een ‘solo’ positie. Maar breng je ze bij elkaar, dan blijkt de wil om van en met collega’s te leren enorm te zijn. Geen grote ego’s die alles beter weten, maar volhouders en leergierige ondernemers. In de Belangrijke Thema’s worden ze echter vaak vergeten, over het hoofd gezien en gedomineerd door grote partijen.
Met een nieuwe leergang willen we juist deze ondernemers een ‘op maat’ aanbod doen. Een reeks van 3 studieblokken, volledig verzorgde ‘twee-daagsen’ met theoretische input, 2 externe gastsprekers en veel tijd voor interactie en ‘peer- learning’.

Hoe zet je de pedagogische klantbelofte om in de fysieke omgeving van je kindercentrum?

Organisatie en contentverantwoordelijkheid is in handen van Marije Magito en ondergetekende.
De leergang bestaat uit 3 studieblokken, studieblok 1 (op 19 en 20 mei) is inmiddels afgerond met 23 actieve deelnemers.

deelnemers leergang directeuren mei'22
De deelnemers van studieblok 1, op 19 en 20 mei, waren enthousiast en al 80% schreef zich in voor studiebolk 2!

Peer Learning Principes

Voor drukbezette directeuren/eigenaren is praktijkgerelateerd thematisch leren, met gebruik van peer-learning principes een effectieve manier om te reflecteren op je eigen kennis, kunde en vaardigheden en je visie voor de toekomst scherp te houden. De inhoud staat op hoofdlijnen vast, maar ‘ademt’ tegelijk mee met de behoeften van de groep.


In de nog twee opeenvolgende studieblokken komen de volgende modules aan de orde:


Studieblok 2. Sturen en delegeren ( 8 en 9 september 2022)
In kleine en middelgrote organisaties komt er veel operationeel werk op de directeur zelf af. Het valt niet altijd mee om daarbij de middellange en lange termijn doelen in beeld te houden.
Van welke middelen en methodes maak jij gebruik om effectief te sturen en te delegeren? Hoe verzamel je in een klein team voldoende deskundigheid en bevorder je de zelfstandigheid van je (staf)medewerkers?
In deze module leer je te denken in processen en structuren en hoe die daarop zou kunnen zijn om je eigen verbeterdoelen te stellen.

Studieblok 3. In de toekomst (10 en 11 november 2022)
Het runnen van een organisatie, zeker als het je eigen onderneming is, maakt dat er een fulltime betrokkenheid van je gevraagd wordt. De zorgen van de onderneming zijn jouw zorgen. Het toekomstperspectief van de sector heeft invloed op jouw toekomstperspectief.
Hoe zie jij de toekomst van de sector en van jouw organisatie? Hoe zal de kinderopvang zich in de keten ontwikkelen? Is het bedrijfsdoel ook jouw levensdoel?
In deze module leer je de strategie van de sector te herkennen en te projecteren op die van je organisatie. Je wordt je bewust van de samenhang tussen de doelen van de sector, van de organisatie en je eigen levensdoelen.

Behoor je tot de doelgroep directeur en of directeur/eigenaar van een kleine kinderopvangorganisatie?

Je kunt je nu aanmelden voor studieblok 2.

Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyXNt656UVkrv1UcJUWqSym9n4IaUHLVRLWtGk84wu67V8IQ/viewform?fbzx=-8952129667510979759

Programma studieblok 2

8 en 9 september 2022

Locatie Berghotel Amersfoort

Studieblok 2 ‘Sturen en delegeren’

In kleine en middelgrote organisaties komt er veel operationeel werk op de directeur zelf af, zeker in deze tijden van personeelsschaarste. Het valt niet altijd mee om daarbij de middellange en lange termijn doelen in beeld te houden. Van welke middelen en methodes maak jij gebruik om effectief te sturen en te delegeren? Hoe verzamel je in een klein team voldoende deskundigheid en bevorder je de zelfstandigheid van je (staf)medewerkers? Hoe zet je je eigen kwaliteiten zo goed mogelijk in en welke rollen passen je daarbij het best?

In deze module leer je te denken in processen en structuren en hoe je die kunt inzetten om je eigen veranderdoelen beter te kunnen halen.

Donderdag 8 september

Ochtend:

Groepsblok: Welkom, kennismaking en doorloop programma.

Door Marije Magito

Kennisblok: Hiërarchie en organisatie…doel en vorm

Door Betsy van de Grift

Een organigram (of organogram) is een schematische voorstelling van een organisatie. Het uitgangspunt van organigram is, dat die het doel van de organisatie volgt, maar ook de schaalgrootte speelt een belangrijke rol. Er bestaan ideaal-types en basisregels voor het functioneren van een organigram. Bij kleine organisaties speelt de historie vaak een grote rol.

Uitgebreide lunch

Middag:

Groepsblok: Klein maar fijn… het belang van de bedrijfsvoering.

Door gastexpert Martin van Osch, directeur Waarborgfonds.

Martin van Osch heeft vanuit zijn ervaringen met de sector een goed beeld van wat er in grote maar vooral ook bij de kleinere kinderopvang bedrijven speelt, zowel qua interne processen maar ook de financiële stabiliteit n de relatie tussen die twee . Hij deelt met de groep wat hem in die rol is opgevallen en wat in het algemeen de sterke en zwakke kanten zijn van de bedrijfsvoering In de kinderopvang .Hij gaat daarover in gesprek met de groep en geeft waar nodig ook concrete tips op het gebied van de interne sturing met het oog op de stabiliteit van de onderneming.

Kennisblok: Sturen op processen….als je het snapt dan weet je het.

Door Betsy van de Grift

Voor het management in een kinderopvangorganisatie zijn de dagelijkse ‘to do lijsten’ nogal fors en vaak verhinderen die je om verder vooruit te kijken en om structurele verbeter- en verander plannen te maken.  Taken die frequent en structureel voorkomen zijn meestal bedrijfsprocessen. Door die als zodanig in te regelen en gebruik te maken van ondersteunende systemen creëer je rust en verbeter je de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Driegangen diner en afterdinner-talks

Overnachting in eigen hotelkamer

Vrijdag 9 september

Ochtend:

Kennisblok: Vormen van delegeren en de champagnetoren.      

Door Betsy van de Grift

In kleine organisaties is de hiërarchie nogal plat en de cultuur informeel. De directeur is sterk betrokken bij de operatie, stafmedewerkers zijn eerder generalisten dan specialisten. De totstandkoming van besluiten en van beleid verloopt daardoor vaak gezamenlijk. Ondanks de beperkte schaalgrootte kan het nodig zijn om het delegeren van werk wat strakker te maken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden te scheiden. Als directeur sta je daarbij bovenaan ‘de champagnetoren’…welke vormen van delegeren kun je inzetten?

Groepsblok: Strategie=executie

Door gastexpert Frank Seine, directeur Avicenna, academie voor leiderschap.

Frank Seine bespreekt waarom ‘strategie en leiderschap’ geen ‘ver van mijn bed show’ is. Want je kunt nog zo’n geniale groei- of marktstrategie hebben voor je bedrijf, uiteindelijk draait het om de uitvoering daarvan. In een sector waarin groei, krimp èn overheidsmaatregelen een groot beroep doen op de flexibiliteit, sta je als directeur voor de vraag welke vorm van leiderschap daarbij past. Frank Seine gaat hiermee met de groep aan de slag.

Strategie = executie is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Jaques Pijl.

Uitgebreide lunch

Middag:

Groepsblok: Als je het ziet dan weet je het (naar de filosoof Johan Cruyff)

Door Marije Magito

In twee- of drietallen gaan we op zoek naar het ‘laaghangend fruit’: hoe kun jij je jouw organisatie beter in de steigers krijgen èn de interne aansturing verbeteren?

Groepsblok: poster presentaties leerwinst door deelnemers

Afsluiting

Door Marije Magito en Betsy van de Grift