Mijn boeken

Vanaf 2008 schrijf ik boeken voor en over organisaties in de jonge kind sector: hun aanbod, de ontwikkelingen in kinderopvang een het kleuteronderwijs en over de kwaliteit en de effectiviteit ervan. En ik schreef vier breinboeken: over de breinontwikkeling van kinderen, hoe ze leren, of er genderverschillen zijn en hoe we daar mee omgaan. Het is ondertussen een klein boekenplankje vol. Soms is de insteek vorsend, journalistiek, soms opiniërend en soms is het echt kennisoverdracht, zoals bij de breinboeken en het managementboek voor de kinderopvang, mijn meest recente boek (seeptember 2022).

Soms vragen mensen wat dan eigenlijk mijn achtergrond is. Nou, die achtergrond is sowiezo nieuwsgierigheid, maar qua vooropleiding is het psychiatrische verpleegkunde, (ortho-)pedagogiek en een academische studie bedrijfskunde.

Meer weten over mijn publicaties? Neem gerusts contact met mij op.

Interesse om boeken te bestellen? Onder de boektitels zitten de linken naar de verkoop-omgevingen.

cover Managementboek voor de Kinderopvang

Van teamgedoe tot de strategische opgave. Van het functioneren van de bestuurder tot het maken van winst -of niet. Hangt de managementstijl samen met bedrijfstak of van de persoon van de manager? Wat is beter, democratisch leidinggeven of juist met strakke procedures en handboeken? Van alle bedrijfskundige kennis die daarover verzameld is, wordt in dit boek een relevant deel toegepast op de kinderopvangsector. Dit boek is dus een gewoon managementboek, met dien verstande dat het helemaal is geprojecteerd op de sector kinderopvang. Daarom is dit Het Managementboek voor de Kinderopvang. (2022)

Al twee Hogescholen hebben besloten dit boek te gaan gebruiken!

de kleutervriendelijke school boek voor beter kleuteronderwijs

In De Kleutervriendelijke School analyseert Betsy van de Grift, schrijfster van meerdere ‘breinboeken’ over het jonge kind, wat de leerbehoefte van kleuters is en met welk aanbod we daaraan tegemoet proberen te komen binnen de basisschool, het primair onderwijs. Ook een historisch perspectief ontbreekt niet: immers het kleuteronderwijs bestaat eigenlijk niet meer. Op basis van theorie en wetenschappelijk onderzoek wordt in #DKVS aannemelijk gemaakt dat we kwalitatief tekortschieten met het onderwijs aan 4 en 5 jarigen. dat moet beter! Een HBO en post-HBO boek die bewust maakt en een enorme hoeveelheid relevant kennis bundelt.

Genomineerd als het beste boek voor het primair onderwijs in 2020!

Kinderkoppie boek

Kinderkoppie is een verslag van de ontwikkeling van het kinderbrein. De huidige stand van de neurowetenschap van het jonge kind wordt toegankelijk gemaakt en het belang van de rijke speel-leeromgeving uitgelegd en benadrukt. Voor pedagogische beroepskrachten en andere professionals die met jonge kinderen werken.

Genomineerd voor de Langeveldprijs 2009

Peuteren en Kleuteren

Jonge kinderen beschikken over een nog beperkt ontwikkelt brein. Daardoor kunnen ze nog best veel niet. Daar staat tegenover dat ze een geweldige kind-eigen leerkracht beschikken: ze leren door te ervaren! Een impliciet en onbewuste manier van leren:

Spelend, door zintuiglijke waarneming en het afkijken van anderen.

In dit #breinboek Peuteren en Kleuteren wordt aan de hand van neuro-biologie en neuro-psychologie uitgelegd hoe het breinleren van peuters en kleuters verloopt. Een must-read voor pedagogisch medewerkers en leerkachten primair onderwijs. Geschikt voor HBO niveau.

breinboek Betsy van de Grift genderverschillen

In Jongensbrein/Meisjesbrein wordt onderzocht wat de breinverschillen zijn tussen jonge jongens en -meisjes.

Zitten hun hersenen anders in elkaar ? (‘hm, dat valt eigenlijk wel mee’) Functioneren onderdelen van hun hersenen anders? (tsja, een beetje wel, maar hoe jonger het kind, hoe kleiner die verschillen). Leren ze anders? (ja, vooral door de tempoverschillen en grillige ontwikkeling bij jonge kinderen). Is de invloed van thuis en de sociale omgeving groot? (ja).

Tot slot biedt JB/MB en ode aan de kleuterjongetjes. Omdat ze dat verdienen, vindt de schrijfster.

#breinboek over gedrags- en leerproblemen bij kleuters.

In De Lastige Kleuter wordt aan de hand van literatuur en onderzoek de vraag beantwoord waarom kleutergedrag in toenemend mate wordt geproblematiseerd. Niet alleen biedt het meer inzicht in de manier waarop kleuters de wereld om heen heen begrijpen, ook wordt aangetoond en onderbouwd dat het aanbod dat we hen doen in de basisschool kan leiden tot kleuterstress en opvallend gedrag. Gedrag dat in een volle kleuterklas moeilijk te hanteren kan zijn. Tot slot komen vroege stoornissen aan de orde.

Een HBO boek voor integrale kindcentra, IB-ers en leerkrachten in de kleutergroepen.