spelend leren

De diepste manier van leren en jezelf verder ontwikkelen is de ‘integratie’. Integreren betekent dat het geleerde, zowel de kennis als de toegepaste zelfreflectie, wordt vertaald naar een opgave: hoe krijg ik dat als een verandering ingezet? Hoe pas ik de opgedane kennis toe bij mezelf en in de praktijk? Opvallend genoeg richt het management zich vaak op veranderingen bij anderen. Dat is geen toeval: zelf veranderen is het moeilijkste wat er is, maar vaak wel, het begin van veranderingen bij anderen.

Leergangen 

Juist de meerdaagse leergangen bieden een unieke kans om een ‘leercurve’ te bereiken op elk van de drie niveaus. Sommige leerthema’s kunnen eenvoudig weg niet in kortere tijd en met minder intensiteit gerealiseerd worden.

Voor professionals en leidinggevenden bied ik, in samenwerking met Marije Magito  tweemaal per jaar een tweedaagse leergang aan, voor het hoger management en staf/beleidsmedewerkers met thema’s als ‘kansen(on)gelijkheid’, ‘sturing geven aan veranderingsprocessen’ en ‘strategie en toekomst’.

Klik hier voor de eerstvolgende leergang voor  directeur/bestuurders kinderopvang. Bekijk het programma en meld je rechtstreeks aan.

Managementdagen

Veel managementteams trekken zich jaarlijks samen terug om de middellange termijndoelen te herijken. Waar staan we en wat willen we nu gaan aanpakken?

Een externe begeleiding van de MT-dagen of ‘Heidagen’ kan bijdragen aan de effectiviteit van de dagen. Door de gespreksleiding, agendabewaking, maar ook door aandacht te besteden van functionele en minder functionele interacties. Directeuren/bestuurders of manager HRM van kinderopvangorganisaties kunnen met mijn contact opnemen voor deze vormen van begeleiding.

Debatsessies

In mijn netwerk komt regelmatig de vraag op om een actueel thema te verdiepen. Daarvoor ontwikkelde ik zogenoemde ‘debatsessies’. Een debatsessie is een laagdrempelig en relatief goedkope vorm om met een groepje collega’s te komen tot meningsvorming, nadat we eerst de vraag hebben beantwoord ‘hoe zit dat eigenlijk?’

Behoefte om met een groepje collega’s zo’n debatsessie te organiseren? Neem via whatsapp contact met me op, dan kijken we wat we kunnen doen.

Meer weten over de leergangen, managementdagen of debatsessies? Neem persoonlijk contact met mij op via whatsapp  voor inhoudelijke vragen.