Coaching reflecteren

De kwaliteit van het primaire proces in de kinderopvang en in het onderwijs wordt beïnvloed door de organisatie en het management. Via het pedagogisch beleid en de leerplannen, maar ook via de manier van communiceren en de organisatiecultuur. In wetenschappelijk onderzoek van onderwijs en kinderopvang heerst er vaak optimisme over de invloed van bijvoorbeeld ’leiderschap’ maar hóe die wordt uitgevoerd weten we eigenlijk niet. Directies en hoger management kunnen daar eigenlijk alleen achter komen door zelf in de spiegel te kijken. Want door jezelf te spiegelen kun je bijvoorbeeld ontdekken of er wel genoeg bewegingsruimte is voor de teams, vestigingsmanagers en schoolleiders. Staan de taken die je ze geeft wel in verhouding tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Klopt ‘de hark’, de organisatiestructuur eigenlijk wel? Zijn de vaardigheden om goed te delegeren wel op orde?

Waarom zijn die reflectievragen essentieel? Omdat disfunctionele processen negatief doorwerken tot op de werkvloer en het pedagogisch educatieve klimaat.

Intervisie

In sectoren waar de professionals en managers ‘met zichzelf als instrumenten’ werken, is collegiale consulatie erg effectief. Intervisiegroepen kunnen, mits zij werken met een gestructureerde aanpak, de sociaal veilige omgeving zijn om dat te bereiken.

Ik begeleid graag bestaande of nieuwe intervisiegroepen met het implementeren van de ’incidentmethode’. Zo’n interventie is kortdurend, maximaal 3 sessies.

Neem vrijblijvend contact op voor intervisiebegeleding -door bestaande en nieuwe intervisiegroepen- via het contactformulier.

Individuele coaching

Voor het hoger management in onderwijs en kinderopvang, dat bewust en effectief wil werken aan de organisatiestructuur en -cultuur, is individuele coaching een voorwaarde. Coaching is een uitnodiging tot zelfreflectie in een beschutte en sociaal veilige omgeving, het voorkomt ‘blinde vlekken’ en beperkt de feedback-armoede.

Een coaching traject begint bij mij altijd met het formulieren van de doelstellingen en een analyse van de context. Voor succesvolle coaching is een randvoorwaarde een lerende basishouding van de coachee en beschikbaarheid van coachee èn coach van minimaal eens per 3 weken een sessie van anderhalf uur, gedurende minimaal 4 sessies.

Neem via whatsapp contact  met mij op voor meer informatie.