Vaak weten opdrachtgevers al behoorlijk goed wat ze willen: een ‘workshop’. Of een ‘inspiratielezing’. In een oriënterend contact vraag ik dan toch door naar de onderliggende behoefte. In welke proces zit de opdrachtgever? Welke veranderingen spelen er? De onderliggende ondersteunings- of scholingsvraag onderscheid ik dan naar 3 niveau: die van het leren, van het reflecteren en het integreren.

In het eerste niveau spreek ik over ‘leren’. De leercurve die we willen bereiken richt zich dan op ‘kennis vergaren’. Een kennissessie of een leertraject is meestal beperkt in omvang en tijd en vooraf staat vast op welke zoekvragen de sessie of het traject een antwoord wil geven.

Research

Het is een beetje een professionele valkuil: denken dat je wel weet hoe het zit. Maar echte professionals kennen hun ‘zwarte gaten’ en willen echt meer weten over hun vak, hun passie.

Op verzoek van opdrachtgevers help ik de bij u heersende zoekvragen (op het gebied van kinderopvang, onderwijs en bedrijfskunde) te analyseren. Vervolgend doe ik research binnen wetenschap en theorie naar mogelijke antwoorden. Het eindproduct wordt als een artikel of reader opgeleverd, met APA referenties. Neem contact  met mij op voor research- of schrijfvragen.

Studiedagen en congressen

Alles begint, wat mij betreft, met kennis: wat weten we van dit vraagstuk? Wat zegt de literatuur er over? Maar ook de manier waarop kennis gedeeld en toegankelijk gemaakt wordt is een vak apart. Hoewel ik al jaren met  een voor de jonge-kind sector werk, raak ik nog steeds ontzettend enthousiast door de leergierigheid en de betrokkenheid van de pedagogisch educatief professionals. Zowel in de kinderopvang als het kleuteronderwijs is er een grote gedrevenheid om ‘het goede te doen’ voor de kinderen. Om met hoofd en hart te werken. Kennis kan dan een vliegwiel en motivator zijn, is mijn ervaring.

Graag adviseer ik uw organisatie bij praktijk- en kennisvragen, zoals ‘Hoe kunnen we kleuters met een taalachterstanden het beste benaderen en hoe draagt ook voor deze kinderen de communicatie bij aan een veilige sfeer? Hoe creëren we, zowel didactisch als fysiek/ruimtelijke meer ruimte voor spelend leren?  Wat zijn de cognitieve mogelijkheden èn beperkingen van jonge kinderen? Bestaan er genderverschillen tussen jongens en meisjes? En op welke leeftijd leren kinderen ‘zelfvertrouwen’?

Een flink deel van de kennis waar ik zelf over beschik haal ik uit mijn eigen boeken , daar heb ik immers al veel research voor gedaan. Maar ik onderzoek ook ‘op maat’ naar toepasbare kennis.

Om gezondheidsredenen kan  ik, zeer tot mijn eigen spijt, op de korte termijn geen verplichtingen aangaan voor lezingen op studiedagen en congressen. Maar neemt u gerust contact met mij op door middel van het contactformulier voor meer informatie en  over andere mogelijkheden van kennisoverdracht.

Scholing op maat

Voor teams, vooral kleinere groepen tot 20 personen, bied ik scholing aan op het gebied van het breinleren van jonge kinderen en leidinggeven. Schoolleiders, IB-ers, directies en managers kinderopvang en stafdiensten pedagogiek en kwaliteit kunnen mij benaderen voor een scholing op maat via het contactformulier

Beschikbaarheid

Mijn beschikbaarheid voor lezingen en scholing is beperkt tot de maanden januari, februari, maart, augustus én november en december. Neem tijdig contact op voor aanvragen, de agenda loopt snel vol.