Lezingen en workshops

Afgelopen tien jaar verzorgde ik voor aanbieders kinderopvang en onderwijs èn voor diverse congresaanbieders enkele honderden gastlessen en lezingen. Met ontzettend veel plezier en naar tevredenheid van de opdrachtgevers

In 2022 verwacht ik, met het oog op de agenda èn enkele nieuwe boeken die op stapel staan, nog maar enkele boekingen in november en december aan te kunnen nemen. In 2023, 1e halfjaar, staat er nog boekingsruimte open in de maanden februari en maart.

Voor het kleuteronderwijs behandel ik graag de onderwerpen uit mijn laatste boek De Kleutervriendelijke School, zoals:

De breinontwikkeling van jonge kinderen

Het belang van de rijke leeromgeving

Het breinleren van peuters en kleuters

Gedragsproblemen bij jonge kinderen

Het kleuterjongetje

Evolutionaire pedagogiek

https://shop.onderwijsmaakjesamen.nl/de-kleutervriendelijke-school.html

Voor de kinderopvang geef ik lezingen op studiedagen en op ouderavonden. Ook verzorg ik graag workshops met managementteams over organisatie- en strategische ontwikkelingen.

Veel gevraagde onderwerpen zijn dan:

  • ontwikkeling kinderbrein (de breinontwikkeling van 0 – 12 jaar)
  • jongensbrein / meisjesbrein (over genderverschillen)
  • spelend leren en het belang van de rijke leeromgeving
  • welbevinden en betrokkenheid
  • werken met programma’s en leerlijnen

Kosten

Zowel een lezing voor een ‘grote zaal’ als die voor een kleinere groep (een ‘workshop’) is altijd gebaseerd op mijn werkwijze van toegepaste wetenschap.

Een lezing of workshop kost € 950 exclusief btw en reiskosten.

Mail info@betsyvandegrift.nl voor meer informatie of leg uw ‘vraag op maat’ aan mij voor.

Boekingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van (actuele) coronamaatregelen:

het kan nodig zijn om een extra ruime zaal te kiezen. Omzetten naar ‘online’ meetings is helaas niet mogelijk.

Weten wat werkt!!