Ik ben geboren in Overijssel en op mijn 17e verhuisd naar Haarlem. Daar ben ik een opleiding gaan doen voor psychiatrisch verpleegkundige. Dat was toentertijd ideaal: je kon op kamers, deed een opleiding en kreeg een inkomen! Het werken in de psychiatrie was boeiend en erg leerzaam, vormend en tot op de dag van vandaag voel ik empathie en activisme voor het geestelijk lijden van mensen.

Tot mijn veertigste jaar ben ik vervolgens in de zorg blijven werken en doorliep er verschillende doelgroepen en functies. Na een MBO en pedagogische HBO opleiding en studeerde -altijd gecombineerd met werken- een masters in bedrijfskunde voor de gezondheidszorg. Vandaar de weinig voorkomende titel “MHA” die ik achter mijn naam mag voeren.

Ook privé stond mijn leven niet stil: ik trouwde en we hebben heb drie kinderen gekregen, 2 jongens en een meisje.

Na de periode in de zorg, maakt ik een overstap als directeur in de kinderopvang. Ik vond het een erg fascinerende sector en had achtereenvolgens drie directiefuncties. Na de laatste, bij Partou kinderopvang ben ik zelfstandig gaan werken als adviseur en -vooral- als auteur en publicist.

Het eerste boek ‘Kinderkoppie’ , heeft veel voor mij veranderd. Dat boek heb ik geschreven voor de werkers in de kinderopvang en ik leg daarin de breinontwikkeling van jonge kinderen en het belang van een rijke leeromgeving uit. Door dit boek ben ik veel gevraagd voor lezingen en werk ik inmiddels ook voor het primair onderwijs. Inmiddels is mijn collectie ‘breinboeken’ opgelopen naar vijf en beschouw ik de hele 0-7 jarigen periode. Ik maak daarbij een onderbouwde verbinding tussen Neurowetenschap, Kinderopvang en Kleuteronderwijs. Over dat laatste schreef ik eind 2020 een lijvig boekwerk: ‘De Kleutervriendelijke School’ waarin vele kwaliteitsaspecten van het onderwijs aan kleuters aan de komen.

Mijn missie gaat echter verder dan die van kennisoverdracht: ook bedrijfskundige en strategische onderwerpen schuw ik niet. Ik beschouwde het daarom als een kroon op mijn werk om van 2014 tot 2018 directeur te zijn van de stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang; een stichting die voor en namens de sector kwaliteitsimpulsen uitvoerde, daartoe gesubsidieerd door het ministerie van SZW.

Mijn ondernemerschap biedt me onafhankelijkheid en daar hecht ik aan. Naast bovenstaande activiteiten, uitgevoerd in mijn eigen BV, ben ik 50% eigenaar en bestuurder van de Belhamels Kinderopvang. In deze BV exploiteren we een vijftal locaties kinderopvang in het oosten van het land. Voor de unieke kleinschalige projecten ontwikkelde ik de pedagogische visie, gebaseerd op uitgangspunten voor een rijke leeromgeving van 0-4 jarigen.

Betsy van de Grift