De boeken Jongensbrein/Meisjesbrein, Kinderkoppie en De Lastige Kleuter zijn momenteel alleen rechtstreeks via mij te bestellen. Neem dan contact op via info@betsyvandegrift.nl

Vanaf 2008 schrijf ik boeken voor en over organisaties in de jonge kind sector: hun aanbod, de ontwikkelingen in kinderopvang een het kleuteronderwijs en over de kwaliteit en de effectiviteit ervan. En ik schreef vier breinboeken: over de breinontwikkeling van kinderen, hoe ze leren, of er genderverschillen zijn en hoe we met ‘lastig’ gedrag om kunnen gaan. Het is ondertussen een klein boekenplankje vol. De insteek is vorsend, journalistiek, soms opiniërend en of het is echt gerichte kennisoverdracht, zoals bij de breinboeken en het managementboek voor de kinderopvang, mijn meest recente boek (september 2022).

Soms vragen mensen wat dan eigenlijk mijn achtergrond is. Nou, die achtergrond is sowieso nieuwsgierigheid, maar qua vooropleiding is het psychiatrische verpleegkunde, (ortho-)pedagogiek (MBO en HBO) en een masters bedrijfskunde. Maar voor al mijn publicaties raadpleeg ik literatuur of wetenschappelijk onderzoek. Mijn boeken bevatten een uitgebreide bronvermelding waardoor ze ook voor studenten mooie aanknopingspunten bieden.

Meer weten over mijn publicaties? Neem gerust contact met mij op.

Interesse om boeken te bestellen? Onder de boektitels zitten de linken naar de verkoop-omgevingen.

Van teamgedoe tot de strategische opgave. Van het functioneren van de bestuurder tot het maken van winst -of niet. Hangt de managementstijl samen met bedrijfstak of van de persoon van de manager? Wat is beter, democratisch leidinggeven of juist met strakke procedures en handboeken? Van alle bedrijfskundige kennis die daarover verzameld is, wordt in dit boek een relevant deel toegepast op de kinderopvangsector. Dit boek is dus een gewoon managementboek, met dien verstande dat het helemaal is geprojecteerd op de sector kinderopvang. Daarom is dit Het Managementboek voor de Kinderopvang. (2022)

Al twee Hogescholen hebben besloten dit boek te gaan gebruiken!

https://managementboek.nl/boek/9789493303072/het-managementboek-voor-de-kinderopvang-betsy-van-de-grift

Vestigingsmanagement in de kinderopvang’ (2023) ondersteunt de professionalisering van het operationeel management in de kinderopvang door toegepaste kennis uit de organisatie- en bedrijfskunde. Het is daarmee hèt boek voor opleidingen en in-service trainingen voor locatie en IKC-managers’. Dit boek gaat in op de spagaat die er binnen de functie van vestigingsmanagement bestaat, als het gaat om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De IKC-vorming vraagt bovendien om nieuw leiderschap en interprofessioneel samenwerken. De flinke bundel essays in het 2e deel sluit aan bij de praktijk met onderwerpen als ‘macht en onmacht’, ‘de oudercommissie’ en ‘teams en teamleiders’.

de kleutervriendelijke school boek voor beter kleuteronderwijs

In De Kleutervriendelijke School (2020) analyseert Betsy van de Grift, schrijfster van meerdere ‘breinboeken’ over het jonge kind, wat de leerbehoefte van kleuters is en met welk aanbod we daaraan tegemoet proberen te komen binnen de basisschool, het primair onderwijs. Ook een historisch perspectief ontbreekt niet: immers het kleuteronderwijs bestaat eigenlijk niet meer. Op basis van theorie en wetenschappelijk onderzoek wordt in #DKVS aannemelijk gemaakt dat we kwalitatief tekortschieten met het onderwijs aan 4 en 5 jarigen. dat moet beter! Een HBO en post-HBO boek die bewust maakt en een enorme hoeveelheid relevant kennis bundelt.

Genomineerd als het beste boek voor het primair onderwijs in 2020!

Kinderkoppie boek

Kinderkoppie is een verslag van de ontwikkeling van het kinderbrein.

Het Kinderbrein is nog lang niet af en het ontwikkelt zich in interactie met de omgeving.

De huidige stand van de neurowetenschap van het jonge kind wordt in ‘Kinderkoppie’ op MBO en MBO+ niveau toegankelijk gemaakt en het belang van de rijke speel-leeromgeving uitgelegd en benadrukt. Voor pedagogische beroepskrachten en andere professionals die met jonge kinderen werken.

Genomineerd voor de Langeveldprijs 2009

Nu leverbaar als ebook en in print, op alle digitale boekenplatforms, de geactualiseerde heruitgave van Peuteren en Kleuteren

‘Op het schoolplein, bij de peuters, of binnen een IKC komen ze elkaar tegen, de kinderopvang en het primair onderwijs. En het is een wat gespannen ontmoeting: beide sectoren hebben in hun cultuur-historische achtergrond, wetenschap en theoretische tradities een eigen opvatting over wat spelen en leren bij jonge kinderen betekent.

Maar ze delen ook wat: een wereldwijde professionalisering van de opvoeding en educatie van het jonge kind. Dat is een lonkend perspectief.

Peuteren en Kleuteren biedt een diepgaande neuro-wetenwetenschappelijke benadering van de bijzondere manier waarop jonge kinderen leren. Want het jonge kind leert anders dan het nòg iets jongere kind en ook weer anders dan het óudere kind. En het maakt niet uit hoe wij dat nou noemen, spelen of leren, het zijn autonome en krachtige leerwezens!

Thema’s: neurowetenschap, breinontwikkeling, zelfbewustzijn, zintuigen, patroonherkenning, autonoom leren, cognitief leren, intelligentie, spelen, redeneren, executieve functies, taal en rekenen.

Met uitgebreide wetenschappelijke en theoretische APA-referenties.

breinboek Betsy van de Grift genderverschillen

In Jongensbrein/Meisjesbrein wordt onderzocht wat de breinverschillen zijn tussen jonge jongens en -meisjes.

Zitten hun hersenen anders in elkaar ? (‘hm, dat valt eigenlijk wel mee’) Functioneren onderdelen van hun hersenen anders? (‘tsja, een beetje wel, maar hoe jonger het kind, hoe kleiner die verschillen’). Leren ze anders? (‘ja, vooral door de tempoverschillen en grillige ontwikkeling bij jonge kinderen’). Is de invloed van thuis en de sociale omgeving groot? (‘ja’).

Tot slot biedt JB/MB en ode aan de kleuterjongetjes. Omdat ze dat verdienen, vindt de schrijfster.

#breinboek over gedrags- en leerproblemen bij kleuters.

In De Lastige Kleuter wordt aan de hand van literatuur en onderzoek de vraag beantwoord waarom kleutergedrag in toenemend mate wordt geproblematiseerd. Niet alleen biedt het meer inzicht in de manier waarop kleuters de wereld om heen heen begrijpen, ook wordt aangetoond en onderbouwd dat het aanbod dat we hen doen in de basisschool kan leiden tot kleuterstress en opvallend gedrag. Gedrag dat in een volle kleuterklas moeilijk te hanteren kan zijn. Tot slot komen vroege stoornissen aan de orde.

Een HBO boek voor integrale kindcentra, IB-ers en leerkrachten in de kleutergroepen.