#breinboek over gedrags- en leerproblemen bij kleuters.

In De Lastige Kleuter wordt aan de hand van literatuur en onderzoek de vraag beantwoord waarom kleutergedrag in toenemend mate wordt geproblematiseerd. Niet alleen biedt het meer inzicht in de manier waarop kleuters de wereld om hen heen begrijpen, ook wordt aangetoond en onderbouwd dat het aanbod dat we hen doen in de basisschool kan leiden tot kleuterstress en opvallend gedrag. Gedrag dat in een volle kleuterklas moeilijk te hanteren kan zijn. Tot slot komen vroege stoornissen aan de orde.

Een HBO boek voor integrale kindcentra, IB-ers en leerkrachten in de kleutergroepen.