Slim Jong Kind

Jonge kinderen slim?? Maar ze kunnen toch heel veel nog niet?

Wat veel mensen niet weten is hoe, vooral in de eerste 6 à 7 jaar er zich enorme ontwikkelingen afspelen die vanuit het kinderbrein worden aangestuurd. In een vaste -voor alle kinderen dezelfde- volgorde werkt het brein razendsnel aan de ontwikkeling van de hersenen en het ‘aan de praat krijgen’ van alle functies. En het kind zelf wordt erop uitgestuurd om alle ervaringen op te doen die het brein precies dan nodig heeft.

Die ontdekkingstocht en wat het brein daarmee doet, is niet minder dan een wonder. En degene die het hardst werkt is het kind zelf. Wat zijn onze jonge kinderen toch sterke initiatiefnemers!

Slim Jong Kind is een verslag van de ontwikkeling van het kinderbrein. De huidige stand van de neurowetenschap is met deze uitgave (deels gebaseerd op het eerdere ‘Kinderkoppie’) gebundeld en toegankelijk gemaakt voor pedagogisch educatief professionals in de kinderopvang en het kleuteronderwijs.

Thema’s: neurowetenschap, evolutionaire pedagogiek, breinontwikkeling, intelligentie, educatie, kleuteronderwijs, voorschoolse educatie, kinderopvang, beredeneerd aanbod, spelen, betrokkenheid.

Slim Jong Kind (van de Grift, B. 2024) ISBN 978-94-93357-21-1