“Dit boek zou ik elke vestigingsmanager, locatiemanager en teamleider in de kinderopvang aanraden”!

Een boekbespreking door Marleen Aernoudts. Marleen werkt als zelfstandig ondernemer volgens een coach de coaching visie: ze zet zich in voor de professionalisering en begeleiding van intervisiegroepen voor Locatiemanagers en Pedagogisch coaches in de Kinderopvang.

Vestigingsmanagement in de kinderopvang (van de Grift, B. , Probook, 2023)

Te bestellen op managementboek.nl en alle andere (online) boekverkopers.

Leesbaarheid en bruikbaarheid

Ik denk dat elke Locatiemanager er iets in herkent. Het leest fijn en het zet je aan tot nadenken en reflectie. Je slaat het boek open en leest waarschijnlijk elke keer weer iets wat je herkent, waar je op kunt reflecteren.

 

Ik herken veel vanuit de intervisies die ik doe met locatiemanagers. Maar ook omdat ik als pedagogisch coach heb gewerkt en Video werkbegeleiding geef.
Aanbeveling
Naar mijn mening is de herkenbaarheid van wat Betsy beschrijft een heel sterk punt.
Inhoud
Het boek bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Je kunt die los van elkaar lezen. Het theoretische deel is heel volledig en er komen goede, actuele onderwerpen aan de orde. Wat goed dat ook de pedagogische coach wordt genoemd (op bladzijde 146). In een rake beschrijving legt  Betsy uit hoe het inzetten van pedagogisch coaches op een goede manier moet verlopen en ook hoe het fout kan lopen.  De hoofdtaak van de coach is het aansluiten bij de pedagogisch medewerkers.  De coach staat in dienst van… en staat naast de locatiemanager. 
Ook hier is reflectie erg belangrijk, maar Betsy benadrukt ook dat de locatiemanagers daar een grote verantwoordelijkheid hebben of zouden moeten hebben. Heel interessant en het lijkt me stof voor een nieuw boek .

Metaforen 

Naast de interessante theorie sprak vooral het praktische gedeelte mij erg aan. Betsy gebruikt daarin heel goede metaforen om lastige onderwerpen uit te leggen. De prachtige metafoor, ‘het tankstation van waardering’, ga ik zeker tijdens de intervisie gebruiken.Voor de locatiemanagers wordt in de bijna 30 korte verhalen heel duidelijk welke valkuilen er in de functie zitten en ook hoe je daar jezelf in kunt verbeteren. Betsy toont aan dat ze veel begrip heeft voor het werk van locatiemanagers en geeft ze veel tips mee. Ze legt ook uit hoe de locatiemanagers goed voor zichzelf moeten worden (ze deed een enquête waaruit een hoge werkdruk bleek).

Begrip en respect

Ik vond het respect dat blijkt uit het boek heel mooi om te lezen:Streef naar groei en professionalisering, ook voor jezelf. Tijd en ruimte is hierin belangrijk maar ook zelf de tijd hiervoor nemen.Waardering, betrokkenheid en niet alles oplossen voor je team. Tip: zet je team in hun kracht.Ik sluit me aan bij wat er op de achterflap staat, lekker leesbaar, herkenbaar en met veel toepasbare tips. Niets te veel gezegd.