Er komen steeds vaker kinderen in de kinderopvang die meer zorg nodig hebben’…

Is dat wel zo? En wat zou de verklaring daarvoor dan zijn?
En hoe verloopt het vraag-en-antwoord proces tussen de kinderopvangaanbieder en de gemeente? Want passende kinderopvang is absoluut niet iets dat vanzelf ontstaat. Er moet nagedacht worden over goede structuren, zoals: vormen we een apart groepje voor de zorgenkinderen? Of voegen we een enkel individueel kind toe aan een groep? En wat kost het om het zorgaanbod te realiseren? En hoe gaan we samenwerken met andere professionals op een manier die recht doet aan de ouders en kinderen, maar óók aan ieders professionele kernwaarden?

En misschien nog wel de moeilijkste vraag om zowel aan onszelf te stellen als om die eerlijk te beantwoorden: kunnen we dat als sector, als aanbieder en met onze teams wel aan? De wil is er wel, maar hoe zit het met de deskundigheid? Met de balans van professionele nabijheid en -distantie? Met de vaardigheid om het groepsmanagement in dienst te stellen van de zorg die deze kinderen nodig hebben?

Eigenlijk bevinden we ons in een ‘stille transitie’ naar kinderopvang voor zorgenkinderen . Daarom leek het me belangrijk en nuttig om eens samen met een groep verantwoordelijke directeuren #kinderopvang het debat aan te gaan. Ik prijs me gelukkig dat ik met mijn ‘partner in crime’, zoals ze het zelf noemt, Marije Magito , de debatsessie op 15 maart aanstaande heb kunnen organiseren. Denk mee, praat mee, doe mee. Ik zie je graag op 15 maart in hotel Thermen Bussloo.

De debat sessie begint om 09.00 uur tot 17.00 uur en kost €292, oo inclusief lesmateriaal en een luxe vergaderarrangement op deze prachtige locatie.

De debatsessie is geschikt voor (regio)directeuren en directeur/bestuurders van kinderopvangorganisaties die de zorg voor zorgenkinderen in de kinderopvang als een maatschappelijke en strategische opgave zien en die (mede-) verantwoordelijkheid dragen voor de strategische, beleidsmatige en professionele implicaties van passende kinderopvang.

Aanmelden kan nog via deze aanmeldingspagina. 

Of neem met mij contact op via het contactformulier met mail of whatsapp.