Betsy van de Grift2024-02-18T12:19:00+01:00

Betsy van de Grift

Auteur & adviseur kinderopvang en kleuteronderwijs

Betsy van de Grift

Betsy van de Grift missie

Ik ben een ervaren bestuurder en ondernemer in de jonge kind sector, met zowel een pedagogische (MBO en HBO) als een bedrijfskundige achtergrond (Masters of Health Administration, MHA). Ik vervulde tussen 2004 en nu meerdere relevante bestuurs- en adviesfuncties, altijd gedreven door leergierigheid en een sterke betrokkenheid en drive. Mijn kracht en onderscheidende kwaliteiten zijn het vermogen tot adaptatie, creatie en conceptueel denken. Door mijn boeken slaag ik erin om mijn kennis te delen en de professionalisering van de jonge kind sector te bevorderen. Speciale aandacht heb ik in mijn publicaties voor de positie van het jonge kind in de zogenaamde doorgaande leerlijn, de ketenvorming kinderopvang-jeugdzorg en onderwijs. Door mijn rijke kennis en ervaring in de jonge kind sector ben ik een veelgevraagd spreker  en adviseur.

Missie

Betsy streeft er naar duurzame impulsen te geven voor de professionalisering van het pedagogisch en educatief aanbod aan 0-7 jarigen.

Diensten

Lees meer over:

 • Mijn aanpak
 • Opdrachten
 • Partners
 • Beschikbaarheid

Lees meer over:

 • Research
 • Lezingen en congressen
 • Scholing op maat

Lees meer over:

 • Intervisie
 • Individuele coaching

Lees meer over:

 • Leergangen
 • Managementdagen
 • Debatsessies

Kleuteronderwijs

Betsy van de Grift kleuteronderwijs

Het onderwijs aan kleuters verdient veel meer aandacht dan het nu krijgt. Zeker in Nederland, waar deze speciale vorm van educatie haar status, bij de integratie in het wet op het primair onderwijs, nagenoeg verloren heeft. Ik besteed daar graag tijd en aandacht aan. Al mijn publicaties, adviezen en lezingen zijn gebaseerd op research (theorie en wetenschap), met een enorme passie voor en kennis van de neurowetenschap. Mijn visie is bovendien gebaseerd op veldonderzoek: ik bezoek jaarlijks meerdere malen locaties waar kleuteronderwijs gegeven wordt. In binnen- en buitenland. Door alle persoonlijke ontmoetingen kreeg ik de kans een breed en vitaal netwerk te ontwikkelen.

Omdat ik zelf geen praktische onderwijservaring heb, past mij terughoudendheid bij het geven van praktische tips. Maar juist de relatieve afstand tot de praktijk geeft me meer gelegenheid om de patronen te zien en hypes en polarisaties (en die zijn er!) te nuanceren. Door middel van een groot aantal artikelen en blogs op deze website wil ik daar graag blijk van geven.

Kinderopvang

Betsy van de Grift kinderopvang

De tijd dat kinderopvang er is was om ‘op de kinderen te passen’ ligt achter ons. De sector heeft zich, ook al door toegenomen belangstelling van de overheid, ontwikkelt tot een maatschappelijk relevant pedagogisch educatief aanbod. Over het hele land zijn er zo’n kleine 17.000 locaties, van peutergroepen tot avontuurlijke buitenschoolse opvang. Duizenden houders (zo noemt de wet de aanbieders) leveren kinderopvang onder de wet kinderopvang (WK/IKK) en onder de wet primair onderwijs. In dat laatste geval gaat het om voorschoolse educatie, die in partnership met gemeenten en basisscholen wordt uitgevoerd. De strategische opgave voor kinderopvangorganisaties is enorm en de druk op het management is hoger dan ooit. Dat vraagt om professionalisering, aanpassing en het bouwen aan leiderschapskwaliteiten. Op elk niveau. Gevoed door mijn rijke ervvaring in meerdere functies en rollen, zet ik mij daar met grote betrokkenheid voor in.

Nieuwste berichten

Ga naar de bovenkant