Kinderopvang draagt bij aan de breinontwikkeling van jonge kinderen

De breinontwikkeling verloopt de eerste jaren van een jong kind op een bijna stormachtige wijze. Gedurende deze periode en vooral tot een jaar of zeven, worden er een groot aantal breinfuncties aangelegd. Het kind neemt daarbij zelf een actieve rol aan: het neemt initiatieven (denk aan het kunnen omdraaien of leren staan) een verwerkt ervaringen met een grote betrokkenheid. En de omgeving ondersteunt de ontwikkeling door die met rijke leerervaringen te faciliteren. De kinderopvang wordt -gelukkig- steeds meer serieus genomen als een partner van thuis en de school om die rijke leerervaringen aan te bieden.

In deze video wordt deze materie op een hele duidelijke manier uitgelegd.